Just for Fun (2012)
Trailer

Just for Fun

Release: Jan 23, 2012

Duration: 1h 32m

Genres: Drama, History, Comedy

Country: China

Quality: HD

Actors: Yunpeng Yue, Li Yixiang, Yu Qian, Suifeng Cao, Yang Qingqian

Director: Lu Weiguo

IMDb: 0/10

Keywords:Just for Fun